Lĩnh vực hoạt động

 

Viễn thông


Cung cấp kết nối toàn cầu – ngay cả những nơi khó tiếp cận nhất
Xem thêm

 

Thương mại điện tử


Giải pháp xuất khẩu trực tuyến

Xem thêm

 

Đầu tư


Đầu tư Công nghệ
Xem thêm

OSB và những con số

15+

Năm kinh nghiệm

50+

Quốc gia

200+

Giải thưởng

10000+

Khách hàng

Sản phẩm – Dịch vụ

Dịch vụ Vệ tinh

Công nghệ truyền thông vệ tinh – Satcom                                                                           

Xem chi tiết
Dịch vụ tích hợp hệ thống

Giải pháp tích hợp hệ thống hàng đầu Việt Nam cho các hệ thống Telecom và PAGA

Xem chi tiết
Dịch vụ thương mại điện tử

Giải pháp xuất khẩu trực tuyến                                                                                         

Xem chi tiết
Dịch vụ VAS

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng Thương mại điện tử                                                                

Xem chi tiết
Dịch vụ Seacom

Giải pháp thông tin liên lạc toàn diện cho ngành hàng hải.                       

Xem chi tiết
Sản phẩm Công Nghệ cao

Nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm, thiết bị, giải pháp công nghệ cao.

Xem chi tiết
Dịch vụ Vệ tinh

Công nghệ truyền thông vệ tinh – Satcom                                                                           

Xem chi tiết
Dịch vụ tích hợp hệ thống

Giải pháp tích hợp hệ thống hàng đầu Việt Nam cho các hệ thống Telecom và PAGA

Xem chi tiết
Dịch vụ thương mại điện tử

Giải pháp xuất khẩu trực tuyến                                                                                         

Xem chi tiết
Dịch vụ VAS

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng Thương mại điện tử                                                                

Xem chi tiết
Dịch vụ Seacom

Giải pháp thông tin liên lạc toàn diện cho ngành hàng hải.                       

Xem chi tiết
Sản phẩm Công Nghệ cao

Nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm, thiết bị, giải pháp công nghệ cao.

Xem chi tiết