Ngôn ngữ hiển thị
Loading
Tin tức & Công nghệ
QUẢNG NGÃI, NGHỆ AN: NGHIÊM TÚC CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH CHỐNG ĐÁNH BẮT IUU
10/12/2021
Cụ thể, trong thời gian từ ngày 15/10 đến 15/11/2021, qua kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện 14 trường hợp vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình, 5 trường hợp chủ tàu không đăng ký danh bạ thuyền viên và 1 trường hợp tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản. Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi xử phạt hành chính các hành vi vi phạm với số tiền 370 triệu đồng; đồng thời, tước chứng chỉ 14 thuyền trưởng vi phạm trong thời hạn 4 tháng 15 ngày.

 

 

Còn tại Nghệ An, hiện toàn tỉnh có 1.129 tàu trên tổng số 1.182 tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ 95,52%. Tuy nhiên, trên hệ thống giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản hiện nay chỉ còn hiển thị 965 chiếc, đạt 81,64%, vì thế Tổng cục Thủy sản đưa 164 tàu đã bị cắt, ngừng dịch vụ vào diện chưa lắp. Trong đó, có 89 tàu cá báo hỏng thiết bị, tập trung chủ yếu ở huyện Diễn Châu; có 75 tàu cá chưa nộp cước thuê bao để duy trì thiết bị giám sát hành trình.
 
Theo thông báo, đến sau ngày 10/12/2021 các tàu cá nằm trong danh sách bị cắt dịch vụ không thực hiện việc duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình thì sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản đã cấp.
Còn tại Nghệ An, hiện toàn tỉnh có 1.129 tàu trên tổng số 1.182 tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ 95,52%. Tuy nhiên, trên hệ thống giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản hiện nay chỉ còn hiển thị 965 chiếc, đạt 81,64%, vì thế Tổng cục Thủy sản đưa 164 tàu đã bị cắt, ngừng dịch vụ vào diện chưa lắp. Trong đó, có 89 tàu cá báo hỏng thiết bị, tập trung chủ yếu ở huyện Diễn Châu; có 75 tàu cá chưa nộp cước thuê bao để duy trì thiết bị giám sát hành trình.
 
Theo thông báo, đến sau ngày 10/12/2021 các tàu cá nằm trong danh sách bị cắt dịch vụ không thực hiện việc duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình thì sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản đã cấp.
Các tin khác: