Ngôn ngữ hiển thị
Loading
Tin tức & Công nghệ
CÁC YÊU CẦU VÀ THỦ TỤC ĐỐI VỚI HÀNG THUỶ SẢN NHẬP KHẨU VÀO EU (PHẦN 3)
12/07/2021
 
Chứng thư vệ sinh
 
Đối với các hàng hoá bao gồm các sản phẩm động vật hoặc phụ phẩm, các nước EU yêu cầu các lô hàng phải có giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp. Điều này áp dụng với bất kể sản phẩm nào phục vụ cho tiêu dùng của con người, dùng trong dược phẩm, hay hoàn toàn không dùng cho con người (ví dụ: sinh phẩm thú y, thức ăn cho động vật, phân bón, hay để nghiên cứu). Phần lớn các chứng thư này được thống nhất trong toàn EU nhưng quá trình điều chỉnh cho phù hợp vẫn đang tiếp tục. Gần đây nhất, các giấy chứng thư cho một loạt các sản phẩm chế biến kỹ bao gồm chondroitin sulphate, hyaluronic acid, hydrolyzed cartilage products, chitosan, glucosamine, rennet, isinglass và amino acids đang được điều chỉnh cho phù hợp. Các yêu cầu nhập khẩu nhất định của các quốc gia thành viên sẽ được tiếp tục áp dụng cho đến khi quá trình điều chỉnh cho phù hợp kết thúc. Ngoài các chứng thư vệ sinh được yêu cầu hợp pháp bởi EU, một số chứng thư khác được sử dụng trong thương mại quốc tế. Một số chứng thư này, cũng có thể phù hợp với pháp luật của EU, chứng nhận xuất xứ của sản phẩm cho mục đích quản lý hải quan và các thuộc tính nhất định về chất lượng.
 
Các doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm về chứng thư xuất khẩu tại đây.
Các doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm về chứng thư xuất khẩu tại đây.Chứng thư vệ sinh
 
Đối với các hàng hoá bao gồm các sản phẩm động vật hoặc phụ phẩm, các nước EU yêu cầu các lô hàng phải có giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp. Điều này áp dụng với bất kể sản phẩm nào phục vụ cho tiêu dùng của con người, dùng trong dược phẩm, hay hoàn toàn không dùng cho con người (ví dụ: sinh phẩm thú y, thức ăn cho động vật, phân bón, hay để nghiên cứu). Phần lớn các chứng thư này được thống nhất trong toàn EU nhưng quá trình điều chỉnh cho phù hợp vẫn đang tiếp tục. Gần đây nhất, các giấy chứng thư cho một loạt các sản phẩm chế biến kỹ bao gồm chondroitin sulphate, hyaluronic acid, hydrolyzed cartilage products, chitosan, glucosamine, rennet, isinglass và amino acids đang được điều chỉnh cho phù hợp. Các yêu cầu nhập khẩu nhất định của các quốc gia thành viên sẽ được tiếp tục áp dụng cho đến khi quá trình điều chỉnh cho phù hợp kết thúc. Ngoài các chứng thư vệ sinh được yêu cầu hợp pháp bởi EU, một số chứng thư khác được sử dụng trong thương mại quốc tế. Một số chứng thư này, cũng có thể phù hợp với pháp luật của EU, chứng nhận xuất xứ của sản phẩm cho mục đích quản lý hải quan và các thuộc tính nhất định về chất lượng.
 
Các doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm về chứng thư xuất khẩu tại đây.
Các tin khác: