Ngôn ngữ hiển thị
Loading
Hoạt động OSB
TRÀ VINH: HƠN 210 TÀU CÁ ĐƯỢC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH
05/11/2021
 
 
 
Theo ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, thực hiện văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và để tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Uỷ ban châu Âu (EC), ngành nông nghiệp tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới các chủ tàu cá, thuyền trưởng nắm rõ phạm vi vùng biển Việt Nam; các nội dung liên quan về chính sách, pháp luật của Việt Nam, đặc biệt là việc tuân thủ không vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác hải sản, cũng như ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
 
Hiện tại, toàn tỉnh có 230 tàu cá đang hoạt động khai thác hải sản có chiều dài 15m trở lên, thuộc diện phải lắp đặt thiết bị VMS theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đề ra mục tiêu đến trước ngày 31/12/2021, tỉnh tập trung tuyên truyền, kiểm soát, vận động các chủ tàu cá còn lại hoàn thành 100 % lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
 
Cùng với thực hiện đúng qui định pháp luật trong nghề khai thác hải sản trên biển, Chi cục Thủy sản Trà Vinh thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục vận động, khuyến khích ngư dân tham gia thành lập tổ hợp tác khai thác hải sản xa bờ để đoàn kết, tương trợ nhau trong hoạt động khai thác an toàn, tăng thêm nguồn lợi kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.Theo ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, thực hiện văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và để tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Uỷ ban châu Âu (EC), ngành nông nghiệp tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới các chủ tàu cá, thuyền trưởng nắm rõ phạm vi vùng biển Việt Nam; các nội dung liên quan về chính sách, pháp luật của Việt Nam, đặc biệt là việc tuân thủ không vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác hải sản, cũng như ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
 
Hiện tại, toàn tỉnh có 230 tàu cá đang hoạt động khai thác hải sản có chiều dài 15m trở lên, thuộc diện phải lắp đặt thiết bị VMS theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đề ra mục tiêu đến trước ngày 31/12/2021, tỉnh tập trung tuyên truyền, kiểm soát, vận động các chủ tàu cá còn lại hoàn thành 100 % lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
 
Cùng với thực hiện đúng qui định pháp luật trong nghề khai thác hải sản trên biển, Chi cục Thủy sản Trà Vinh thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục vận động, khuyến khích ngư dân tham gia thành lập tổ hợp tác khai thác hải sản xa bờ để đoàn kết, tương trợ nhau trong hoạt động khai thác an toàn, tăng thêm nguồn lợi kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
Các tin khác: