Ngôn ngữ hiển thị
Loading
Hoạt động OSB
Chúc mừng Quốc tế Phụ nữ 8-3
08/03/2017

Ngày 8-3-2017, tại văn phòng Hà Nội công đoàn và phòng HCNS đã phối hợp tổ chức kỷ niệm chúc mừng Quốc tế Phụ nữ 8-3

Ô. Trần Đình Toản - Phó tổng Giám đốc thay mặt ban Lãnh đạo công ty và các anh em trong công ty tặng lẵng hoa cho đại diện các chị em cán bộ nhân viên

Và gửi tới chị em một bài hát Tiếng Anh bất hủ

Anh em các phòng ban trung tâm cũng hưởng ứng bằng các lời chúc và các chương trình văn nghệ gửi tặng các chị em

Ô. Trần Đình Toản - Phó tổng Giám đốc chúc toàn bộ các em trong công ty sức khỏe, công tác tốt đảm đương trọn vẹn cả "việc nước, việc nhà"

Các tin khác: