Ngôn ngữ hiển thị
Loading
Tuyển dụng
(09/03/2021)
Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2021 (Ưu tiên nộp sớm) Chấp nhận tuyển sinh viên mới ra trường vào học việc. Cơ chế trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
(09/03/2021)
Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2021 (Ưu tiên nộp sớm) Chấp nhận tuyển sinh viên mới ra trường vào học việc. Cơ chế trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
(06/02/2020)
Hạn nộp hồ sơ: 29/2/2020 (Ưu tiên nộp sớm)
(06/02/2020)
Hạn nộp hồ sơ: 29/2/2020 (Ưu tiên nộp sớm)
(14/11/2019)
Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB cần tuyển: Nhân viên Kỹ thuật Viễn thông
(01/11/2019)
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019 (Ưu tiên nộp sớm)
(13/11/2018)
Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB cần tuyển: Nhân viên kỹ thuật NOC- VP Vũng Tàu
(19/03/2018)
Hạn nộp hồ sơ: 15/4/2018 (Ưu tiên hồ sơ nộp sớm)
(19/03/2018)
Hạn nộp hồ sơ: 15/4/2018 (Ưu tiên hồ sơ nộp sớm)