Ngôn ngữ hiển thị
Loading
Tuyển dụng
(19/03/2018)
Công ty OSB cần tuyển dụng vị trí: Nhân viên nội dung - Phòng Phần Mềm
(05/10/2017)
Phòng Phần mềm - Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB tuyển dụng ứng viên vào vị trí nhân viên thiết kế đồ họa
(24/11/2016)
Phòng Phần mềm - Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB tuyển dụng ứng viên vào vị trí nhân viên thiết kế đồ họa
(10/12/2011)
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin - Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB thông báo tuyển dụng ứng viên vào vị trí như sau:
(07/10/2011)
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin - Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB thông báo tuyển dụng ứng viên vào vị trí LẬP TRÌNH VIÊN
(18/05/2011)
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin - Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB xin thông báo tuyển dụng ứng viên vào vị trí kỹ thuật như sau: