Ngôn ngữ hiển thị
Loading
Khách hàng                 
(02/12/2010)
Trung tâm Viễn thông Quốc tế khu vực 1, được thành lập vào năm 2004, là một trong bốn Trung tâm trực thuộc Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI), một đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
(02/12/2010)
Trung tâm thông tin vệ tinh có tên giao dịch quốc tế là VINASAT Center được thành lập vào tháng 9 năm 2007 và là một trong bốn Trung tâm trực thuộc Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI).....
(02/12/2010)
Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam có chức năng quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật truyền dẫn phát sóng của Đài truyền hình Việt Nam...
(02/12/2010)
Đài truyền hình kỹ thuật số là một đài truyền hình quốc gia của Việt Nam được thành lập năm 1996. Đài truyền hình kỹ thuật số là một đơn vị thành viên của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện...