Ngôn ngữ hiển thị
Loading
Giải pháp truy cập vô tuyến băng rộng
(01/12/2010)
Truy cập băng rộng đã trở thành nhu cầu thiết yếu của xã hội với đối tượng khách hàng đa dạng bao gồm doanh nghiệp, hộ gia đình và các cá nhân. Khi cung cấp dịch vụ và kết nối băng rộng cho các khách hàng,
(01/12/2010)
Các tổ chức khoa học và quân sự đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc cho việc nghiên cứu trên vùng biển rộng lớn và đa dạng. Hàng ngày, các tàu tuần tra rời cảng để đi tuần tra biên giới biển, các tàu đánh cá thương mại và tàu chuyên chở đi lại trên biển....