Ngôn ngữ hiển thị
Loading
Giải pháp phát thanh truyền hình
(01/12/2010)
Trạm Flyaway được thiết kế hoàn toàn cơ động và linh hoạt. Các thành phần trạm được thiết kế linh hoạt và cho phép triển khai phát hình video, truyền hình hội nghị, cầu truyển hình trực tiếp ở tất cả địa điểm, địa hình với các phương tiện vận chuyển khác nhau.
(01/12/2010)
Giải pháp xe truyền hình lưu động DSNG được thiết kế với hệ thống anten tự động, máy phát và các thiết bị RF, hệ thống Base band được lắp đặt cố định trên Rack. Hệ thống trang thiết bị xe DSNG với thiết bị khuếch đại công suất HPA....