Ngôn ngữ hiển thị
Loading
Đối Tác Nước Ngoài
(02/12/2010)
Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asia Nations - ASEAN) là một liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á....