Ngôn ngữ hiển thị
Loading
Giải Pháp Upcode
(11/11/2009)
Công nghệ (MAI)™ của UPCODE là công nghệ tương tác và có tính cách mạng. Đó là phần mềm đọc quang học tích hợp thông tin điện tử hoặc toàn bộ một hệ thống thông tin điện tử vào thể hiện dưới dạng mã UPCODE trên các sản phẩm....
(02/06/2008)
ICTnews - Tổng công ty Bưu chính Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ về việc ứng dụng giải pháp UpCode. Công ty cổ phần Đầu tư và công nghệ OSB là đại diện chính thức của Công ty UpCode tại Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam....
(29/05/2008)
Hỏi : Khi tôi đang cài đặt Upcode vào máy N95, tôi nhận được thông báo lỗi. Tại sao vậy? Đáp : Lỗi là quá trình tải phần mềm vẫn chưa hoàn tất, bạn không cần phải thao tác, dữ liệu sẽ tự động tải tới máy của bạn....
(21/04/2008)
UPCODE là 1 trong bốn công ty hàng đầu thế giới hiện đang nắm giữ và phát triển công nghệ hệ thống (MAI)™ - Công nghệ Tương tác và truy cập di động (Mobile Access& Interaction)....