Ngôn ngữ hiển thị
Loading
Tin Công nghệ
(09/06/2014)
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện cho hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT.